ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

KvetinySarma.cz, Šárka Georgieva, se sídlem Veselá 124, Veselá 33701, IČ: 04273516 (dále jen "KvetinySarma.cz") informuje tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") jako správce osobních údajů klientů o jejich zpracování:

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní květiny a další služby. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle Nařízení. Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

  1. Správcem Vašich osobních údajů je KvetinySarma.cz" . Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: kvetinysarma@seznam.cz.
  2. Zpracováváme (dle konkrétního případu) zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby a uskutečněné obchody. Ve smluvním vztahu vycházíme z Vámi zadaných údajů uvedených při registraci, proto za nesprávně či nepravdivě zadané údaje nemůžeme nést zodpovědnost. V případě jakékoli změny v osobních údajích Vás žádáme bez zbytečného odkladu o informování o této změně.
  3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smluvní povinnosti a nezbytnosti pro plnění právních povinností vyplývající z daňových a účetních zákonů ČR, nezbytné ochrany našich a Vašich důležitých zájmů a našich oprávněných zájmů. V případě udělení Vašeho souhlasu osobní údaje také zpracováváme pro účely marketingu.
  4. Nezpracováváme Vaše citlivé údaje dle Nařízení.
  5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, a v případě udělení Vašeho souhlasu i pro účel rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.
  6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete jej kdykoliv odvolat.
  7. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.
  8. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle Nařízení. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, smluvní partnery pro doručování květin, účetní, advokátní kanceláře.
  9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu - zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu, po dobu promlčecí lhůty a archivačních lhůt stanovených zákonem.
  10. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.